Byr på «villsvinsjampo»

Ein livskrise måtte til for å få Catarina ut av den kreative tørka. No er «terapien» blitt ei absurd barnebok.

Rea­li­ser­te livs­lang draum: Då Catarina var lita, laga faren hen­nar eig­ne bar­ne­bø­ker til henne. Ho vart ins­pi­rert og set­te seg eit am­bi­si­øst mål: – Eg vil­le bli endå bet­re enn han til å teik­ne. Det vart eg – i ung­dom­men, for­tel ho. Her ser vi ho sam­an med il­lust­ra­sjo­na­ne i hen­nar første bar­ne­bok.  Foto: Josefine Spiro

Kultur

Inspirasjonen var der allereie tidleg i barneåra, i form av ein kjærleg far som dikta og teikna heilt eigne barnebøker til den vesle dottera si.