Krutsterk kaffi og kjempesmell:

Dugnadsgjeng sørger for unikt reiselivskonsept på Kvamsøy

På Kvamsøya finn vi det eit temmeleg unikt konsept i reiselivssamanheng. Der driv Kvamsøy helselag nemleg full traktering av turistar, utelukkande på dugnad.

Full traktering i samlingshuset Høgtun: Slik ser det ut i hovudsalen når kvamsøyingane tek imot sine gjester. Foto: Arne Werkland 

Vi brukar inntektene til samfunnsnyttige føremål på øya.

Kari Ristesund
Kultur

– Eitt år hadde vi fem bussar på ei veke!