Are Voldsund Pettersen blir vikarlærar på Herøy kulturskule:

Ønsker å inspirere elevane

– Det handlar ikkje først og fremst om å skape kunstnarar, men å tilby erfaringar, opplevingar, løysingar og meistring.

Are Vold­sund Pettersen: Kunst­na­ren frå Her­øy vert vi­kar­læ­rar i Vi­su­el­le kunst­fag ved Her­øy kul­tur­sku­le i sku­le­å­ret 202 2. Foto: pri­vat 

Kultur

Det seier kunstnar Are Voldsund Pettersen som er tilsett som vikarlærar i Visuelle kunstfag ved Herøy kulturskule frå hausten av.