Dreg internasjonale prosjekt til Voksa kultursenter

To internasjonale kulturprosjekt med ull som tema, der Karin Flatøy Svarstad trekkjer i trådane, vil delvis ha Voksa kultursenter som base.

Vok­sa kul­tur­sen­ter: Her ser vi Ka­rin fram­for den vin­dau­gs­do­mi­ner­te aust­veg­gen til grind­byg­get som vert sjølve hjar­tet i Vok­sa kul­tur­sen­ter. Det har al­le­reie teke til å teik­ne seg eit bil­de av eit kul­tur­sen­ter som i fylg­je Ka­rin kjem til å bli mykje nyt­ta både av nors­ke og utan­lands­ke kunst­na­rar og kunst­hand­ver­ka­rar. Foto: End­re Vor­ren 

Kultur

«Wool as a shared cultural heritage and art». Det er namnet på satsinga som no har fått 250.000 kroner i støtte frå kulturrådet.