Med på samarbeid om litteratur

Herøy kommune har skrive under ein avtale om deltaking i «Litteraturhus i Møre og Romsdal».

Illustrasjonsfoto: Frå eit arrangement på Herøy folkebibliotek for nokre år sidan  Foto: Arkiv/Bjørnar Torvholm Sævik

Kultur

Avtalen kostar 15.000 kroner i året og sikrar biblioteket eit tilbod på minst tre årlege arrangement. Minst eitt av arrangementa skal vere for barn. Arrangementa skal som hovudegel vere gratis for publikum.