Kvamsøying med kulturpris: Vel blåst, Sverre!

– Eg kan framleis sjå dei føre meg – og høyre dei. Eg var berre ein liten gut, og hadde ikkje ein gong byrja på skule. Så høyrde eg hornmusikken spele for første gong.

Musikk: Sverre Sørdal med sitt alle første instrument; ess-kornetten, og sitt noverande instrument: eufonium. I tillegg har han både piano, trekkspel, trombone, gitar og anna i kjellarstova - eller øvingsrommet. 

Eg tenkjer at det er veldig, veldig mange som har eit samfunnsansvar, og som handlar der etter. Om det er i musikken, i idrettslaget eller i politikken. Dei er ikkje profesjonelle, men dei er limet som held alt saman. Og noko må gjer det, viss ikkje får vi eit rart samfunn

Kultur

(Denne saka vart først publisert i Møre-Nytt.)