«Over havet for fred»:

Viktig krigshistorie fram frå gløymsla

Førestillinga fortalde ei viktig historie med lokale namn på både folk og båtar som er verd å ta vare på for etterslekta.

«Over ha­vet for fred»: Ei his­to­rie om tre­bå­ta­ne si rolle un­der andre verds­krig; om ung­dom­me­leg på­gangs­mot og ide­a­lis­me, men også ei his­to­rie om nå­de­laus krig, ter­ror, kjær­leik og altfor tid­leg død.  Foto: Robert Skeide

Kultur

«Over havet for fred» er tittelen på dette musikalske tablået med dialogar – monologar som var minimalistisk og stilig iscenesette av Dagfinn Bye, etter manus frå Knut Arne Høyvik.