Fekk avslag på søknad om korona-kompensasjon:

Har tapt over 300.000 kroner

Kinosjef Bjørn Holum har klaga på vedtaket. – Eg har god tru på at klagen skal gå igjennom.

Bjørn Hol­um: Ki­no­sje­fen er skuf­fa over at Fos­na­våg ik­kje fekk inn­vil­ga støt­te frå Kul­tur­rå­det, men har tru på at kla­gen vil føre fram. Ar­kiv­fo­to: Bjørn­ar Torv­holm Sævik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Kultur

21. april sende Fosnavåg kino Kulturrådet ein søknad om kompensasjon for 292.685 kroner i tapte inntekter som følgje av korona-stenginga. 29. april kom avslaget: « ... beklager å meddele at søknaden er avslått fordi den ikke oppfyller vilkårene for kompensasjonsordningen».