Klarer du spørsmåla i vår påskekviss?

KJENT MÅLAR: Kven måla det berømte måleriet «Nattverden»?   Foto: Wikimedia

Kultur

Påske

1. Kva heiter den kristne høgtida som blir feira 40. påskedag?