Den forsvunne kjeda

Vest­lands­nytt har for første gong prøvd seg på pås­ke­krim. Det­te even­ty­ret er ins­pi­rert av ver­ke­le­ge sa­ker i lo­kal­avi­sa. Også ka­rak­te­ra­ne spe­lar på per­so­nar i lo­kal­sam­fun­net – men berre når det gjeld namn og sam­funns­rol­ler (noko dei er opp­lys­te om og har god­te­ke). Alle ka­rak­ter­ka­rak­te­ris­tik­kar og hen­din­gar er rein og skjær, fri og el­le­vill fan­ta­si. God le­snad.

Ordførarkjeda i Sande.  Foto: Endre Vorren

Kultur