Nytt styre i Herøyspelet

Stiftinga Herøyspelet «Kongens Ring» har fått nye styremedlemer. Dei tre nye er Karl Alsaker, Merethe Grunnan og Anne Steinsvik Slettebakk. Dei går inn i styret i lag med Linn Therese Sævik (leiar), Tor Sindre Steinsvik (nestleiar) og Leiv Aarflot.

Herøyspelet 2019  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Kultur

Dette skriv Herøyspelet i ei pressemelding. I same meldinga takkar også styret for god innsats frå dei tre medlemene som går ut; Kaia Husøy, Karoline Sivertstøl og Arve Voldsund.