Kroppskunstnaren på Nerlandsøya

Som 18-19-år­ing kjøp­te Chris­ti­an Skin­nes (31) tattoveringsutstyr på net­tet og byr­ja å øve seg i kjel­la­ren til mor. I dag er tre­barns­fa­ren frå Her­øy pro­fe­sjo­nell ta­to­vør og driv sitt eige stu­dio i fa­mi­lie­hei­men på Ner­lands­øya.

Tattovør Christian Skinnes (31)  Foto: Josefine Spiro

Kultur