Dei seks 5.-klassingane ved Leikanger skule las 67.959 sider på tre månadar:

Vart fylkesvinnar i nasjonal lesekonkurranse

Tysdag vart den lesegladegjengen feira på Norli Amfi Ulsteinvik. 5. klasse ved Møre barne- og ungdomsskule og 4. klasse ved Stokksund skule fekk også tildelt medaljar.
Kultur