Over hundre korsongarar samla seg på Bø og Sande Grendahus i helga:

Førebur seg til Elton John-konsertar

ABBA-konsertane i 2018 vart ein storsuksess. No er eit nytt prosjektkor med medlemmar frå heile Sunnmøre godt i gang med førebuingane til Elton John-konsertar i slutten av april.

PRO­SJEKT­KO­RET: Hei­le 110 kor­son­ga­rar er med i pro­sjekt­ko­ret som i slut­ten av april skal hal­de fem kon­ser­tar, der­iblant i Fos­na­våg konserthus 25. april. Mel­lom med­lem­ma­ne finn vi både her­øy­væ­rin­gar og sands­sok­nin­gar.   Foto: Sti­an Lang­lo Dri­ve­klepp

Kultur

Det er søndag, klokka har nettopp passert 12, og lokalavisa er på veg til gamle Bø skule. Vi har fått tips om at eit kor samansett av medlemmar frå ulike stadar på Sunnmøre har samla seg her i helga. Visst nok førebur dei seg til å bringe musikken til Elton John ut til det sunnmørske publikum. Vi finn ein ledig plass mellom dei mange bilane utanfor det som no er grendehuset for Bø og Sande. Vi stig ut av bilen, og høyrer straks dei musikalske tonane, vakkert og kraftfullt. På veg inn i lokalet blir vi møtt av ei entusiastisk Camilla Kvalsvik Aksnes. Ho forklarar oss kva som går føre seg denne helga.