Lokale kunstnarar med utstilling 17. og 18. januar:

«Naturen taler» på Bryggen

No nyttar dei Bryggen som midlertidig utstillingslokale. Draumen er elles å skape noko permanent i Fosnavåg. Det handlar om meir enn kunst.

Joan­na Pawliczuk: Ho kjem opp­hav­leg frå Po­len, men har budd i Noreg dei sis­te fem åra, først på Stranda og no på Mol­tu i Her­øy. Den pro­fe­sjo­nel­le kunst­na­ren stiller for tida ut bil­de på Bryg­gen i Fos­na­våg. 

Kultur

– Vi har nettopp starta eit prosjekt, «Kunstmaskina», der vi tilbyr kurs i visuell kunst til både barn og vaksne. Men vi vil også lage til workshops. Vi brenn for å formidle kunst.