Bles liv i Leikanger kyrkjelydshus

Styret for Leikanger kyrkjelydshus håper helgas kunstutstilling kan markere ei ny epoke for huset.

Leik­an­ger kyr­kje­lyds­hus: Sty­ret hå­per det han blir flei­re ar­ran­ge­ment på kyr­kje­lyds­hu­set på Lei­kong med tida. 

Kultur

Fredagens og laurdagens kunstutstilling med Linda Skogen var meint som ei lita markering for at det i tida framover er planlagt å satse meir på Leikanger kyrkjelydshus. Fram til no har det nemleg vore laber aktivitet på huset, forutan eit møte no og då og julemesser. Det håper styret for huset at det no kan bli ein slutt på.