Kong Arthurspelet – sett utanfrå:

Storskryt frå festival-nestor

– Kong Arthurspelet har kvalitetar som gjer at ein kan byggje spelet inn i reiselivsbaserte opplevingar som er eksotiske for folk langvegsfrå.

Kong Arthurspelet 2019: Hausta mange lovord. Leiaren i Norske Festivaler, Øyvind Pettersen, meiner spelet har kapasitet til å bli ein viktig ingrediens i regionen sine reiselivsopplevingar.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Kultur

Slik heiter det i ei vurdering frå festival-nestor Øyvind Pedersen. Vestlandsnytt har fått tilgang til tilbakemeldinga han har sendt til spelet.