Flott Herøyspel frå ny vinkel!

Kongens Ring er framleis fyrtårnet av dei lokale historiespela.

Holmgang! Glimt frå premiereframsyninga.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Kultur

Eit av høgdepunkta kvar sommar, er for eigen del vikingmusikalen i havgapet: Kongens Ring! Eg var med i «presteskapet» der i sju år, heilt frå starten av. Men det var ikkje før eg vart publikummar, og kunne ta inn alle inntrykka frå amfiet, at det var mogeleg å få innblikk i heile historia og forløpet. For på øvingane var det oftast brotstykke som blei terpa på, gong etter gong – som naudsynt er. Dette blei ikkje alltid gjort i rett rekkefølge heller, men som bitar i regissøren sitt puslespel, som til slutt vert sett saman til ein mektig visuell heilskap der drama, humor, alvor, action og kjensleladde dialogar, som grip deg så heilt inn i hjarterota, at det er vanskeleg å sjå klart ut gjennom dei alt for fuktige gløsarhola.