På Herøyspelet er det mange som sparar på håret, og nokon…ofrar det

Joakim Eiksund og Adrian Helde Remøy er begge villige til å strekke seg langt for Herøyspelet, sjølv om det betyr både julenisseskjegg og potteklipp.
Kultur

– Det handlar om å leve for spelet. Det handlar om å gi alt, gi av seg sjølv for å skape eit sannsynleg bilete, eit flott bilete og kanskje eit litt merkeleg bilete.