Fordelte 185.400 kroner i:

Tilskot til herøykulturen

Komite for næring, kultur og idrett i Herøy har fordelt driftstilskot på til saman 185.400 kroner.
Kultur

Til saman har komiteen 215.000 kroner på budsjettet for driftstilskot i 2019. Desse skal fordelast med 40.000 til barne- og ungdomsorganisasjonar, 95.000 til idrett og 80.000 til song og musikk. Ein stor del av budsjettet blei fordelt på siste møtet før sommarferien.