Her­øy kul­tur­sku­le bril­jer­te med stor­show på Her­øy kul­tur­hus:

– Det finst ik­kje nok støv å bøye seg i

Slik re­a­ger­te ein pub­li­kum­mar et­ter å ha opp­levd Her­øy kul­tur­sku­le sitt stor­show Be’glo­ri­ous på Her­øy kul­tur­hus.
Kultur

– Eg bøyer med i stø­vet, el­ler … nei veit du kva, det finst ik­kje nok støv å bøye seg i.